Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2012

quaila
5335 9a4e 420
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss

October 22 2012

quaila
4517 c437
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
quaila
Kiedy kogoś stracisz, jedyną rzeczą która masz jest dziura w Twoim życiu, a ten ktoś na kim Ci zależało jest jak kamień.
— Damon, 4x02
Reposted fromduszka666 duszka666 viaimchuckbasss imchuckbasss

October 20 2012

quaila
quaila
3960 67df 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaconsequence consequence

October 16 2012

quaila
Play fullscreen
Reposted fromkropki kropki viagspgirl gspgirl
quaila
3993 e671 420
quaila
3344 4af5 420
Reposted fromperseweracje perseweracje viaimpreska impreska

October 14 2012

quaila

October 11 2012

8589 0237 420

October 08 2012

quaila
6952 af96 420
Reposted fromwhateveer whateveer vialadygrey ladygrey
quaila
quaila
Chciałbym tu na zakończenie nadmienić słowa, które mój syn skreślił jako ostatnie i zwrócił się do kolegów ze swojego zespołu, napisał tak: „Nie poddawajcie się, walczcie!” I ja do was, młodych ludzi, którzy teraz żyjecie w trudnych warunkach, mówię dzisiaj: „Nie poddawajcie się, walczcie!”.
— ojciec Magika
Reposted fromdice dice vialadygrey ladygrey

October 07 2012

quaila
5558 9856 420

October 02 2012

quaila
3270 9561 420
Reposted frommarionettes marionettes viaimpreska impreska
quaila
W dzisiejszych czasach modne jest być w związku kochając kogoś zupełnie innego. Prawda?
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaimpreska impreska
quaila
1544 a6c8
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaimpreska impreska

September 29 2012

quaila
2370 e5c4 420

September 25 2012

quaila
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viamefir mefir

September 24 2012

quaila

-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.

— moje, nie oddam.
Reposted fromrevalie revalie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl